Kredyty lombardowe

Kredyty lombardowe

Kredyty lombardowe należ do kredytów krótkoterminowych.  Okres spłaty takiego kredytu wynosi do 1 roku, a jego zabezpieczeniem jest zastaw, czyli np. papiery wartościowe, metale szlachetne, czy towary.  Kwota kredytu lombardowego jest zazwyczaj niższa od wartości zastawu a w razie niespłacenia kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu.

Kredyt lombardowy nazwany  jest inaczej kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie.

Charakterystyczną cechą kredytu lombardowego  jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu.  Bank, przejmując przedmiot zastawu, nabywa prawo do jego sprzedaży w razie niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę.   Ten rodzaj kredytu jest najczęściej udzielany pod zastaw papierów wartościowych, których  przechowywanie nie sprawia  trudności.  Bank centralny udziela tego rodzaju kredytu bankom komercyjnym, a te z kolei udzielają kredytu lombardowego banku komercyjnego osobom fizycznym lub prawnym. Wysokość tego kredytu, wynika z  relacji kredytu do wartości zastawu. Dla papierów wartościowych wynosi ona przeważnie od 50 do 75 procent ich wartości rynkowej.

Stopa lombardowa

Stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.  Kwota kredytu lombardowego nie może być wyższa od wartości papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Stopa lombardowa jest podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek.  Zgodnie  z przepisami maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej.

W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej.

Charakterystyka kredytu lombardowego:

  • wysokie oprocentowanie,
  • krótki okres spłaty,
  • odsetki pobierane na początku spłaty przez potrącenie ich od kwoty wypłacanego kredytu
  • wymagane jest przedstawienie płynnego zabezpieczenia o wartości znacznie przekraczającej kwotę kredytu
  • wysokość kwoty kredytu zależy od stopnia płynności zabezpieczenia i wynosi od 20% do 80% wartości przedmiotu zastawu.
  • wycena przedmiotu zastawu dokonywana jest na koszt kredytobiorcy przez wskazanego przez bank specjalistę

zastaw na zasadach ogólnych

Kredyty hipoteczne

kredyty hipoteczneKredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne należą do kredytów bankowych długoterminowych. Okres spłaty tego rodzaju kredytu może wynosić do 25 lat.  Kredyt hipoteczny udzielany jest na budowę lub zakup nieruchomości i może być  zaciągany przez osoby prywatne np. na budowę domu, zakup mieszkania lub przez firmy np. na budowę magazynów, fabryk.

[czytaj dalej ... ]

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne należą do kredytów bankowych dofinansowany przez państwo lub pochodzą ze  specjalnych funduszy  Unii Europejskiej. Są one udzielane na korzystniejszych warunkach niż inne kredyty.  Obecnie kredyty preferencyjne są bardzo popularne ze względu na korzyści  dla wszystkich stron, biorących udział  w kredytowaniu.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt komercyjny

Kredyt komercyjny

Kredyt komercyjny to kredyt, którego oprocentowanie  zależy od warunków stawianych przez bank, w którym go bierzemy.  Są to kredyty udzielane przez banki na warunkach pełnej opłacalności, bez żadnych udogodnień dla kredytobiorców.

[czytaj dalej ... ]