Kredyt – etapy realizacji.

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku  kredytowego, który powinien zawierać:
  • kwotę kredytu
  • cel kredytu
  • okres kredytowania
  • terminy spłaty
  • informacje o wszystkich innych kredytach
  • proponowane formy zabezpieczenia kredytu
 2. Analiza zdolności kredytowej wnioskodawcy
 3. Decyzja o przyznaniu kredytu
 4. Podpisanie umowy
 5. Realizacja kredytu, określonego umową

Przygotowanie i złożenie wniosku  kredytowego

Wysokość kredytu – na samym początku należy oszacować kwotę, jakiej potrzebujesz na realizację na swojego planu finansowego.

Porównanie ofert kredytowych – na początku należy zapoznać się i porównać dostępne na rynku oferty kredytowe i sprawdzić, który bank lub instytucja kredytowa spełnia Twoje potrzeby finansowe.

Wybór banku lub instytucji finansowej – po dokładnym przeanalizowaniu dostępnych na rynku ofert kredytowych, możemy podjąć decyzję wybierając instytucję, która udzieli nam kredytu.

Analiza zdolności kredytowej wnioskodawcy

Zdolność kredytowa – kolejnym etapem jest sprawdzenie Twojej zdolności kredytowej w wybranym banku, jednym słowem sprawdzasz na jak wysoki kredyt możesz liczyć. Aby ustalić zdolność kredytową możesz wypełnić zgłoszenie internetowe z zapytaniem o kredyt na stronie danego banku a konsultant Biura Obsługi Klienta odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości odnośnie oferty i obliczy Twoją zdolność kredytową.

Rozmowa wstępna

Rozmowa wstępna – można poprosić o spotkanie Doradcą Kredytowym, który udzieli Ci wszelkich informacji o warunkach kredytu i niezbędnej dokumentacji – przedstawi pełny wykaz dokumentów, które powinieneś skompletować i dołączyć do wniosku kredytowego.

Zgromadzeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o kredyt.

Złożenie i podpisanie wniosku o kredyt.

Rozpatrywanie wniosku przez analityka bankowego. Analityk bankowy sprawdza sytuację finansową kredytobiorcy oraz analizuje i ocenia stan prawny i techniczny kredytowanej nieruchomości.

Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa – to nic innego jak informacja na temat czy otrzymasz kredyt i w jakiej wysokości. Decyzja kredytowa wydawana jest w przeciągu kilku dni. Otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej skutkuje tym, że możesz podpisać umowę kredytową na ponownym spotkaniu z doradcą. W niektórych bankach decyzja kredytowa może być wstępną decyzją kredytową, która zawiera dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione przed ostateczną decyzją kredytową lub wypłatą kredytu.

Podpisanie umowy kredytowej – ma miejsce na spotkaniu z doradcą kredytowym. Na tym etapie należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu warunków na jakich zawierany jest kredyt. W przypadku kredytu zaciąganego przez małżeństwo umowa kredytu musi być podpisana przez obojga współmałżonków.

Wypłata kredytu – w większości banków, ma miejsce po złożeniu wniosku o wypłatę podpisanego przez wszystkich kredytobiorców. Jednak wcześniej muszą zostać spełnione warunki, określone w umowie kredytowej. Wypłata kredytu następuje w całości lub w transzach . W przypadku kredytów na budowę domu w większości banków następuje wypłata kredytu w transzach zgodnie z ustalonym wcześniej w umowie harmonogramem terminów płatności, oraz postępem prac budowlanych .