Kredyty hipoteczne

kredyty hipoteczneKredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne należą do kredytów bankowych długoterminowych. Okres spłaty tego rodzaju kredytu może wynosić do 25 lat.  Kredyt hipoteczny udzielany jest na budowę lub zakup nieruchomości i może być  zaciągany przez osoby prywatne np. na budowę domu, zakup mieszkania lub przez firmy np. na budowę magazynów, fabryk.

W przypadku niespłacenia kredytu hipotecznego bank ma prawo sprzedaży zastawu hipotecznego.

Kredyty hipoteczne możemy podzielić ze względu na cel na jaki są przyznawane  i  ze względu na walutę, w której są udzielane.

Podział  ze względu na cel na jaki są przeznaczone dzielimy na:

Podział  pod względem waluty w jakiej są przyznawane dzielimy na:

  • kredyt w walucie krajowej
  • kredyty walutowe
    • kredyt walutowy typowy
    • kredyt denominowany

Kredyty hipoteczne mogą być przeznaczone na:

  • kupno wybudowanego mieszkania lub domu
  • budowę  domu lub dokończenie budowy domu lub mieszkania
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • wykończenie lub remont  wybudowanego mieszkania lub domu