kredyty.media.pl

dla tych co o finansach chcą wiedzieć więcej

Kredyt towarowy

Kredyt towarowy nazywany jest inaczej kredytem kupieckim, handlowym.  Istotą tego kredytu jest wzajemne kredytowanie się przedsiębiorstw, przez  pozostawienie do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej. Kredyt towarowy należy do kredytów krótkoterminowych i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Continue reading

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

  • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu
  • w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu

Continue reading

Kredyty bankowe

Kredyt bankowy to pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Kredyt bankowy przyznawany jest na podstawie umowy kredytowej, której warunki reguluje prawo bankowe.

Bank na podstawie zawartej umowy kredytowej zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną kwotę,  która przyznawana jest na konkretny cel i określony czas.

Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem, czyli odsetkami.  Kredyty bankowe udzielane są przedsiębiorstwom i osobom fizyczny, a bogata oferta kredytowa banków daje możliwości wybrania najodpowiedniejszej dla nas formy.  Kredyty bankowe mogą mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. Continue reading

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna  jest formą wsparcia finansowego, które może zostać przeznaczone na dowolny cel. Przedmiot pożyczki nie musi być związany z  budową lub zakupem nieruchomości. Przy ubieganiu się o pożyczkę hipoteczną należy liczyć się z tym, że musimy posiadać  zabezpieczenie spłaty w postaci wpisu hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości. Wysokość pożyczki jaką banki są skłonne wypłacić to tylko ok. 50-80 proc. wartości zabezpieczenia. Oferta pożyczek bankowych jest ogromna, a banki prześcigają się między sobą w ich różnorodności. Na rynku dostępne są  pożyczki, różniące się: wysokością pożyczanej kwoty, terminem spłaty, wysokością rat, oprocentowaniem. Continue reading

Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny   należy do rodziny kredytów hipotecznych. Jest  przyznawany na budowę domu lub mieszkania i może być przyznany osobie fizycznej,  spółdzielni lub deweloperowi. Wypłacany jest w ratach, nazywanych transzami lub  w całości.  Do wniosku o taki kredyt należy załączyć kosztorys, ponieważ rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur. Continue reading