Kredyt w rachunku kredytowym

kredyty hipoteczne

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym będą dokonywane dyspozycje i przeksięgowania. Taki działanie pozwala na przejrzyste monitorowanie wykorzystania kredytu i jego spłaty.

Kredyty udzielane w ramach rachunku kredytowego należą najczęściej do krótko- i średnioterminowych i mogą zostać udzielone jako:

  • kredyt docelowy – przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji;
  • kredyt na wymagane zobowiązania – przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności finansowych;
  • kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie;
  • kredyt sezonowy – przeznaczony na finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych sezonowością produkcji lub świadczonych usług;
  • linia kredytowa – w ramach przyznanego limitu można finansować wiele transakcji na różne kwoty i terminy.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt towarowy

Kredyt towarowy

Kredyt towarowy nazywany jest inaczej kredytem kupieckim, handlowym.  Istotą tego kredytu jest wzajemne kredytowanie się przedsiębiorstw, przez  pozostawienie do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej. Kredyt towarowy należy do kredytów krótkoterminowych i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

  • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu
  • w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu

[czytaj dalej ... ]