KREDYTY BANKOWE – kredyty hipoteczne

Kredyty bankowe

Kredyt bankowy to pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Kredyt bankowy przyznawany jest na podstawie umowy kredytowej, której warunki reguluje prawo bankowe.

Bank na podstawie zawartej umowy kredytowej zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną kwotę,  która przyznawana jest na konkretny cel i określony czas.

Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem, czyli odsetkami.  Kredyty bankowe udzielane są przedsiębiorstwom i osobom fizyczny, a bogata oferta kredytowa banków daje możliwości wybrania najodpowiedniejszej dla nas formy.  Kredyty bankowe mogą mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny.

[czytaj dalej ... ]

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna  jest formą wsparcia finansowego, które może zostać przeznaczone na dowolny cel. Przedmiot pożyczki nie musi być związany z  budową lub zakupem nieruchomości. Przy ubieganiu się o pożyczkę hipoteczną należy liczyć się z tym, że musimy posiadać  zabezpieczenie spłaty w postaci wpisu hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości. Wysokość pożyczki jaką banki są skłonne wypłacić to tylko ok. 50-80 proc. wartości zabezpieczenia. Oferta pożyczek bankowych jest ogromna, a banki prześcigają się między sobą w ich różnorodności. Na rynku dostępne są  pożyczki, różniące się: wysokością pożyczanej kwoty, terminem spłaty, wysokością rat, oprocentowaniem.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt budowlano-hipoteczny – kredyty hipoteczne Lublin

Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny   należy do rodziny kredytów hipotecznych. Jest  przyznawany na budowę domu lub mieszkania i może być przyznany osobie fizycznej,  spółdzielni lub deweloperowi. Wypłacany jest w ratach, nazywanych transzami lub  w całości.  Do wniosku o taki kredyt należy załączyć kosztorys, ponieważ rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt hipoteczny – kredyty hipoteczne Lublin

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest przeznaczony przeważnie na zakup gotowego domu, mieszkania lub innej nieruchomości, które mają założoną księgę wieczystą.  Zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości.  Kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości przez bank, czyli cała kwota kredytu przelewana jest przez bank na konto kredytobiorcy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowe – w umowie  zostają uwzględnione zobowiązania obu stron.

[czytaj dalej ... ]