Bank i polski system bankowy.

Czym jest bank?

Według ustawy bank jest jednostką organizacyjną, która ma osobowość prawną. Banki tworzone są zgodnie z przepisami ustaw i działają na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Polski system bankowy.

Polski system bankowy  tworzą wszystkie banki, które działają w naszym kraju i  dwie instytucje finansowe:

  • bank centralny,
  • banki komercyjne
  • banki spółdzielcze
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowym
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja gwarantująca zwrot zgromadzonych w bankach depozytów, w przypadku upadłości któregoś z banków.

Bank Centralny

Najważniejszą rolę w polskim systemie bankowym odgrywa bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski (NBP). Głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest zapewnienie stabilności systemu finansowego w kraju i na rynku światowym.

[czytaj dalej ... ]