Rata kredytu

Rata kredytu jest to comiesięczny koszt kredytu na który składają się rata kapitałowa i  rata odsetkowa. Rata kapitałowa – jest to cześć pożyczonej kwoty, którą spłacamy co miesiąc, natomiast rata odsetkowa – jest to kwota dodana do raty kapitałowej i jej wielkość zależy od oprocentowania kredytu. Do raty kredytu często wliczane są składki ubezpieczeniowe np. ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu lub ubezpieczenie pomostowe.

Raty kredytowe dzielimy na:

 • Rata stała (annuitet) – pożyczona kwota jest podzielona na równe cześć, spłacane co miesiąc. Jednak raty składowe są zmienne – zmienia się stosunek raty kapitałowej do odsetkowej (wraz ze spłatą kredytu wzrasta stosunek raty kapitałowej do odsetkowej ).
 • Rata malejąca – wysokość rat maleje wraz z czasem spłacania kredytu.

Jak obliczyć wysokość raty kredytu?

Wysokość raty kredytu można obliczyć gdy znamy poniższe wartości:

 • wartość nieruchomości,
 • wkład własny,
 • walutę kredytu,
 • oprocentowanie kredytu,
 • okres kredytowania

Wysokość raty kredytu wyliczana jest różnie i zależy od:

 • banku, w którym zaciągnięty został kredyt,
 • rodzaju nieruchomości,
 • regionu kraju
 • sytuacji kredytobiorcy

Jak obliczyć ratę malejącą kredytu?

Malejącą ratę kredytu można obliczyć na podstawie wzoru:

rata =  część kapitałowa + część odsetkowa

część kapitałowa = początkowa kwota kredytu/ilość wszystkich rat
część odsetkowa = kwota kredytu pozostała do spłaty * oprocentowanie w skali roku/ilość rat w roku

kwota zaciągniętego kredytu (kwota początkowa) = 200 000 zł
oprocentowanie w skali roku =  3,5%
okres kredytu = 12 lat
ilość rat w roku = 12

Pierwsza rata:
część kapitałowa = 200 000/(12*12) = 1388,88 zł
część odsetkowa = 200 000 * 3,5%/12 = 583,33zł
rata = 1388,88 + 583,33 = 1972,21 zł

Druga rata:
część kapitałowa = 200 000/(12*12) = 1388,88 zł
część odsetkowa = (200 000 – 1388,88 zł) * 3,5%/12 = 579,30 zł
rata = 1388,88 zł + 579,30 zł = 1968,18 zł

Kolejne raty obliczamy analogicznie do raty drugiej.

Jak obliczyć stałą ratę kredytu?

Raty stałe kredytu obliczamy za pomocą wzoru:

rata = S * q^n * (q-1)/(q^n-1)

S – kwota zaciągniętego kredytu
n – ilość rat
q – współczynnik równy 1 + (r / m), gdzie  q^n oznacza „q” do potęgi „n”
r – oprocentowanie kredytu
m – ilość rat w okresie dla którego obowiązuje oprocentowanie „r”. Najczęściej oprocentowanie podawanej jest w skali roku, a raty płacone są co miesiąc, więc „m” = 12.

kwota kredytu = 100 000 zł
oprocentowanie w skali roku =  3,5%
okres kredytu = 12 lat
ilość rat w roku = 12

q = 1 + (3,50%/12)=1,002916

rata = 100 000 * 1,002916^144 * (1,002916-1)/(1,002916^144 – 1) =  100 000 * 1,520886 * 0,002916/0,520886 = 851,41 zł