Kredyt komercyjny

Kredyt komercyjny

Kredyt komercyjny to kredyt, którego oprocentowanie  zależy od warunków stawianych przez bank, w którym go bierzemy.  Są to kredyty udzielane przez banki na warunkach pełnej opłacalności, bez żadnych udogodnień dla kredytobiorców.

Wysokość oprocentowania kredytu komercyjnego ustanowionego przez bank zależy między innymi od:

 • okresu spłaty,
 • stałej lub zmiennej stopy oprocentowania,
 • wysokości kosztów obsługi kredytu

Kredyt komercyjny przyznawany jest na:

 • realizację nowych inwestycji, czyli budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych na sprzedaż, budowę biurowców, centów handlowych i usługowych, magazynów i hoteli,
 • w przypadku, gdy kredytobiorca nie może przedstawić księgi wieczystej, warunkującej hipoteczne zabezpieczenie kredytu – kredyt komercyjny może stanowić uzupełnienie kredytu hipotecznego lub całkowicie go zastąpić,
 • zakup gotowych nieruchomości:  budynków biurowych,  handlowych i usługowych, magazynowych,
 • refinansowanie zakupu gotowych do użytku nieruchomości,
 • na zakup mieszkania lub wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,

Głównym celem kredytu komercyjnego jest finansowanie inwestycji mieszkaniowych z różnym przeznaczeniem: na sprzedaż, zakup, wynajem oraz w celach zakupu nowych budynków pod budynki biurowe, centra handlowo-usługowe, hotele, itp.

Kto może ubiegać się o kredyt komercyjny?

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka z.o.o.,
 • spółdzielnia,
 • spółka akcyjna

Na co może być przeznaczony kredyt komercyjny?

Realizację nowych inwestycji:

 • wielorodzinnych budynków mieszkalnych na sprzedaż (przedsięwzięcia deweloperskie),
 • budynków biurowych,
 • centów handlowych i usługowych,
 • powierzchni magazynowych
 • hoteli,

Zakup gotowych nieruchomości:

 • budynki biurowe,
 • centra handlowe i usługowe,
 • powierzchnie magazynowe,
 • centra logistyczne,
 • hotele,

Refinansowanie gotowych nieruchomości:

 • Budynków biurowych,
 • Centrów handlowych i usługowych,
 • Powierzchni magazynowych,
 • Hoteli,
 • Innych nieruchomości użytkowych i komercyjnych

Zalety kredytu komercyjnego:

 • kredyt spłacany jest w formie rat w rachunku kredytowym,
 • istnieje możliwość przewalutowania,
 • zabezpieczeniem kredytu może być cesja polisy, hipoteka, zastaw, blokada środków na rachunku bankowym