Bank i polski system bankowy.

Czym jest bank?

Według ustawy bank jest jednostką organizacyjną, która ma osobowość prawną. Banki tworzone są zgodnie z przepisami ustaw i działają na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Polski system bankowy.

Polski system bankowy  tworzą wszystkie banki, które działają w naszym kraju i  dwie instytucje finansowe:

  • bank centralny,
  • banki komercyjne
  • banki spółdzielcze
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowym
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja gwarantująca zwrot zgromadzonych w bankach depozytów, w przypadku upadłości któregoś z banków.

Bank Centralny

Najważniejszą rolę w polskim systemie bankowym odgrywa bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski (NBP). Głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest zapewnienie stabilności systemu finansowego w kraju i na rynku światowym.

[czytaj dalej ... ]

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt na budowę domu?

kredyt na budowę domu

Kredyt na budowę domu – jakie dokumenty są   potrzebne do złożenia wniosku.

Należy pamiętać o tym, że każdy bank lub instytucja finansowa ma indywidualne wymagania co do dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy a szczegółową listę wymaganych dokumentów do kredytu otrzymamy od doradcy kredytowego danego banku.

Poniżej podajemy orientacyjne wymagania, dotyczące dokumentów, potrzebnych do wniosku o kredyt na budowę domu.

[czytaj dalej ... ]

Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

pożyczka a kredyt

Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

Pożyczka i kredyt stanowią finansowe wsparcia,  jednak z prawnego punktu widzenia nie są tym samym, ponieważ  udzielane są na  innych zasadach,  stosuje się do nich inne ustawy prawne, a także  udzielają ich inne podmioty.

I tak umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, natomiast umowę kredytu reguluje prawo bankowe.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt konsumencki

kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki jest kredytem regulowanym przez ustawę o kredycie konsumenckim, która określa prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi. Wysokość kredytu konsumenckiego nie może przekroczyć kwoty 255.550 zł.

[czytaj dalej ... ]