kredyty.media.pl

dla tych co o finansach chcą wiedzieć więcej

kredyt na budowę domuWniosek o kredyt na budowę domu – potrzebne dokumenty

Należy pamiętać o tym, że każdy bank lub instytucja finansowa ma indywidualne wymagania co do dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy a szczegółową listę wymaganych dokumentów do kredytu otrzymamy od doradcy kredytowego danego banku.

Poniżej podajemy orientacyjne wymagania, dotyczące dokumentów, potrzebnych do wniosku o kredyt na budowę domu.

Continue reading

Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

Pożyczka i kredyt stanowią finansowe wsparcia,  jednak z prawnego punktu widzenia nie są tym samym, ponieważ  udzielane są na  innych zasadach,  stosuje się do nich inne ustawy prawne, a także  udzielają ich inne podmioty.

I tak umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, natomiast umowę kredytu reguluje prawo bankowe. Continue reading

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki jest kredytem regulowanym przez ustawę o kredycie konsumenckim, która określa prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi. Wysokość kredytu konsumenckiego nie może przekroczyć kwoty 255.550 zł. Continue reading

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym będą dokonywane dyspozycje i przeksięgowania. Taki działanie pozwala na przejrzyste monitorowanie wykorzystania kredytu i jego spłaty.

Kredyty udzielane w ramach rachunku kredytowego należą najczęściej do krótko- i średnioterminowych i mogą zostać udzielone jako:

  • kredyt docelowy – przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji;
  • kredyt na wymagane zobowiązania – przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności finansowych;
  • kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie;
  • kredyt sezonowy – przeznaczony na finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych sezonowością produkcji lub świadczonych usług;
  • linia kredytowa – w ramach przyznanego limitu można finansować wiele transakcji na różne kwoty i terminy.

Continue reading