cechy kredytu

Cechy i funkcje kredytu

Cechy kredytu

Każdy kredyt cechuje to, że jest:

  • pieniężny co oznacza, że przedmiotem kredytowania są  pieniądze
  • zwrotny – co oznacza, że kredyt musi być zwrócony w określonym terminie zgodnie z zawartą umową kredytową
  • celowy – kredyt  zawsze  jest udzielany na określony cel, zmiana przeznaczenia wykorzystania kredytu skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank
  • odpłatny –  co oznacza, że bank pobiera  prowizję od kredytu przyznanego i spłacane są  odsetki od kredytu wykorzystanego
  • zabezpieczony – kredyt musi być zabezpieczony na wypadek niemożliwości jego spłaty

Wyżej wymienione cechy kredytu określają  go w ogólnym tego słowa znaczeniu. Należy pamiętać, że istnieje wiele form kredytowania, a te z kolei posiadają dodatkowe cechy, charakterystyczne dla ich formy.

Funkcje kredytu

  • kreatywna – polega na tworzeniu pieniądza.
  • płatnicza  – polega na umożliwieniu kredytobiorcy zapłacenia swoich zobowiązań finansowych.
  • finansowa  – polega na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom określonych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością.
  • kontrolna – kredyt udzielany jest wiarygodnemu kredytobiorcy.