oprocentowanie kredytuOprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu jest to podstawowy parametr, który wyznacza koszty kredytu. Na oprocentowanie składają się stopa referencyjna oraz marża banku. Stopa referencyjna jest to stawka procentowa dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym i kształtuje  się inaczej dla różnych walut.   Marża banku jest ustalana indywidualnie przez każdy bank i jest niejako wyznacznikiem konkurencyjności banku.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu  udzielonego w Polsce dla waluty krajowej:

WIBOR (1M, 3M lub 6M) + marża banku

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu  udzielonego w Polsce dla waluty obcej:

LIBOR/EURIBOR danej waluty (1M, 3M lub 6M) + marża banku

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki:

  • Bankers Trust,
  • Bank of Tokyo,
  • Barclays
  • National Westminster.

LIBOR jest podstawą obliczania oprocentowania dla kredytów w walucie obcej i określany jest w odniesieniu do następujących okresów 1 tygodnia (1SW), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M), 6 miesięcy (6M), 1 roku (1Y)

EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) – stopa procentowa kredytów na rynku europejskim. Jest ona ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli jako średnia z ofert 60 banków.