dla tych co o finansach chcą wiedzieć więcej

Pożyczka a kredyt

W życiu codziennym pojęcia pożyczka i kredyt są stosowane zamiennie,  jednak z prawnego punktu widzenia pożyczka i kredyt to nie to samo.

Pożyczki i kredytu  udziela się ich na  innych zasadach,  stosuje się do nich inne ustawy prawne, a także  udzielają ich inne podmioty.

I tak umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, natomiast umowę kredytu reguluje prawo bankowe.

Kredytu może udzielić tylko bank,  natomiast pożyczka może być udzielona przez osobę fizyczną, która nie musi mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej lub osobę prawną (także bank).

Umowa kredytowa musi zostać zawarta w formie pisemnej natomiast pożyczka może zostać zawarta w formie ustnej lub pisemnej.

Przedmiotem kredytu może być tylko określona suma pieniędzy, która musi zostać określona w umowie kredytu.  Jeżeli chodzi o pożyczkę to jej przedmiotem mogą być pieniądze lub rzeczy – ale te muszą zostać określone co do gatunku.

Kredyt udzielany jest na konkretny cel, który musi zostać podany w umowie,  natomiast cel na jaki przyznawana jest pożyczka nie musi być zapisany w umowie.

Cechą wspólną tych dwóch pojęć jest to, że  zarówno kredyt jak i pożyczka wymagają zabezpieczenia.

Zabezpieczeniem kredytu najczęściej jest:  hipoteka,  gwarancja bankowa lub akredytywa.  Bardzo rzadko weksel lub poręczenie.

Zabezpieczeniem pożyczki najczęściej jest poręczenie, weksel lub  zastaw.

Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

Pożyczka i kredyt stanowią finansowe wsparcia,  jednak z prawnego punktu widzenia nie są tym samym, ponieważ  udzielane są na  innych zasadach,  stosuje się do nich inne ustawy prawne, a także  udzielają ich inne podmioty.

I tak umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, natomiast umowę kredytu reguluje prawo bankowe. Continue reading

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna  jest formą wsparcia finansowego, które może zostać przeznaczone na dowolny cel. Przedmiot pożyczki nie musi być związany z  budową lub zakupem nieruchomości. Przy ubieganiu się o pożyczkę hipoteczną należy liczyć się z tym, że musimy posiadać  zabezpieczenie spłaty w postaci wpisu hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości. Wysokość pożyczki jaką banki są skłonne wypłacić to tylko ok. 50-80 proc. wartości zabezpieczenia. Oferta pożyczek bankowych jest ogromna, a banki prześcigają się między sobą w ich różnorodności. Na rynku dostępne są  pożyczki, różniące się: wysokością pożyczanej kwoty, terminem spłaty, wysokością rat, oprocentowaniem. Continue reading