Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

pożyczka a kredyt

Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

Pożyczka i kredyt stanowią finansowe wsparcia,  jednak z prawnego punktu widzenia nie są tym samym, ponieważ  udzielane są na  innych zasadach,  stosuje się do nich inne ustawy prawne, a także  udzielają ich inne podmioty.

I tak umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, natomiast umowę kredytu reguluje prawo bankowe.

[czytaj dalej ... ]

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna  jest formą wsparcia finansowego, które może zostać przeznaczone na dowolny cel. Przedmiot pożyczki nie musi być związany z  budową lub zakupem nieruchomości. Przy ubieganiu się o pożyczkę hipoteczną należy liczyć się z tym, że musimy posiadać  zabezpieczenie spłaty w postaci wpisu hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości. Wysokość pożyczki jaką banki są skłonne wypłacić to tylko ok. 50-80 proc. wartości zabezpieczenia. Oferta pożyczek bankowych jest ogromna, a banki prześcigają się między sobą w ich różnorodności. Na rynku dostępne są  pożyczki, różniące się: wysokością pożyczanej kwoty, terminem spłaty, wysokością rat, oprocentowaniem.

[czytaj dalej ... ]