Program kredytowy „Mieszkanie dla młodych”

Program kredytowy „Mieszkanie dla młodych”

Mieszkanie dla Młodych to nazwa rządowego programu realizowanego w latach 2014 – 2018.  Program powstał, aby wspierać finansowo młodych Polaków i pomóc im w zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu jednorodzinnego. Program zakładał, że beneficjenci otrzymają jednorazową dopłatę do wkładu własnego, która była wypłacana w momencie uruchomienia kredytu hipotecznego. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego rząd ogłosił nowy program mieszkaniowy na rok 2023 – Pierwsze Mieszkanie.

Obowiązujący od stycznia 2014r. rządowy program „Mieszkanie dla młodych” był formą dofinansowania do kredytów na zakup mieszkania. W połowie 2015r. zostały w nim wprowadzone istotne zmiany, dzięki którym z dotacji mogło skorzystać więcej osób niż wcześniej.  Nowe zasady obowiązywały od 01.09.2015r.

Na czym polega pomoc?

Program pomocy rządowej na zakup nieruchomości przez ludzi młodych polegał na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, wymaganego przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Wniosek o udzielenie takiego dofinansowania należało złożyć w banku wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu. Można to było zrobić jedynie w banku, który przystąpił do programu i podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, obsługującym program „Mieszkanie dla młodych”. Kredyt hipoteczny był udzielony w PLN oraz na minimum 15 lat.

Warunki dofinansowanie

O dofinansowanie wkładu własnego kredytu hipotecznego ubiegać się mogły osoby:

  • które nie posiadają i nigdy nie posiadały nieruchomości,
  • w wieku poniżej 35 lat.

Program „Mieszkanie dla młodych” dotyczył nieruchomości zakupionych na rynku pierwotnym, o metrażu:

  • do 75 m2 w przypadku mieszkań (do 85 m2 dla rodzin wychowujących minimum 3 dzieci),
  • do 100 m2 w przypadku domów jednorodzinnych (do 110 m2 dla rodzin z 3 dzieci).

Oprócz limitów metrażu nieruchomości, wprowadzono także limity ich ceny za 1 m2. Liczone one były jako średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wskaźników określonych przez wojewodów dla danej lokalizacji i pomnożonych przez współczynnik 1,1.

Wysokość dofinansowania

Wsparcie finansowe obliczane było wg wartości odtworzeniowej nieruchomości określanych na podstawie wskaźników i wynosi:

  • 10% wartości mieszkania w przypadku osób samotnych i bezdzietnych małżeństw,
  • 15 % wartości mieszkania w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci lub małżeństw z dziećmi
  • Dodatkowe 5 % dofinansowania otrzymać mogły osoby, którym w ciągu 5 lat od daty zakupu mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko.

Powyższe wartości dofinansowania dotyczyły nieruchomości do 50 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku większych nieruchomości za podstawę obliczeń brano 50 m2.

Zmiany po 01.09.2015r.

Od 01.09.2015r. program obejmował także mieszkania spółdzielcze oraz nieruchomości nabywane na rynku wtórnym. Zwiększono także wysokość dofinansowania i limity metrażu nim objęte:

  • Dla rodzin z 2 dzieci do 20%,
  • Dla rodzin z 3 dzieci do 30% (limit metrażu podniesiono z 50 m2 do 65 m2)

Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci nie musiały także przestrzegać zasady „pierwszego mieszkania”.