dla tych co o finansach chcą wiedzieć więcej

Kredyt na budowę domu

Jaki kredyt na budowę domu?

Najczęstszym kredytem, na który decydują się kredytobiorcy przy budowie domu jest kredyt hipoteczny.  Ustalając kwotę kredytu hipotecznego, należy dokładnie przemyśleć i przygotować kosztorys. Dzięki temu unikniemy nieprzewidzianych sytuacji jakie mogą wiązać się z brakiem funduszy w przypadku zbyt niskiej kwoty kredytu.

Dlaczego ważne jest, żeby dobrze przygotować kosztorys budowy?

Decydując się na kredyt hipoteczny przeznaczony na budowę domu, będziemy poproszeni prze bank o dostarczenie kosztorysu. W dokumencie będziemy musieli podać informacje na temat zakresu prac budowlanych, daty ich wykonania oraz cen materiałów i robocizny.

Na podstawie dostarczonego dokumentu zostanie ustalona kwota kredytu.  W przypadku gdy kredyt będzie przeznaczony tylko na cele budowlane, bank udzieli nam kredytu w kwocie wynikającej z przedstawionego kosztorysu materiałów i robocizny.

Jednym z rodziny kredytów hipotecznych jest  kredyt budowlano-hipoteczny . Jest  przyznawany na budowę domu lub zakup mieszkania.  Może być przyznany osobie fizycznej,  spółdzielni lub deweloperowi, a wypłacany jest w ratach  lub w całości.  Do wniosku o taki kredyt, również należy załączyć kosztorys, ponieważ rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur.

kredyt na budowę domuWniosek o kredyt na budowę domu – potrzebne dokumenty

Należy pamiętać o tym, że każdy bank lub instytucja finansowa ma indywidualne wymagania co do dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy a szczegółową listę wymaganych dokumentów do kredytu otrzymamy od doradcy kredytowego danego banku.

Poniżej podajemy orientacyjne wymagania, dotyczące dokumentów, potrzebnych do wniosku o kredyt na budowę domu.

Continue reading

Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny   należy do rodziny kredytów hipotecznych. Jest  przyznawany na budowę domu lub mieszkania i może być przyznany osobie fizycznej,  spółdzielni lub deweloperowi. Wypłacany jest w ratach, nazywanych transzami lub  w całości.  Do wniosku o taki kredyt należy załączyć kosztorys, ponieważ rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur. Continue reading

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest przeznaczony przeważnie na zakup gotowego domu, mieszkania lub innej nieruchomości, które mają założoną księgę wieczystą.  Zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości.  Kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości przez bank, czyli cała kwota kredytu przelewana jest przez bank na konto kredytobiorcy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowe – w umowie  zostają uwzględnione zobowiązania obu stron. Continue reading