Kredyt towarowy

Kredyt towarowy

Kredyt towarowy nazywany jest inaczej kredytem kupieckim, handlowym.  Istotą tego kredytu jest wzajemne kredytowanie się przedsiębiorstw, przez  pozostawienie do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej. Kredyt towarowy należy do kredytów krótkoterminowych i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży.

Kredyt towarowy umożliwia prowadzenie działalności handlowej, kiedy potencjalni kupcy nie mają wystarczających środków, żeby  zapłacić za towar w momencie kupna, a równocześnie sprzedawcy nie mogą znaleźć nabywców, którzy mogliby natychmiast zapłacić im gotówką.

Charakterystyka kredytu towarowego:

  • kredyt towarowy udzielany jest przez sprzedawcę nabywcy w relacji między przedsiębiorstwami,
  • jest pozabankową formą finansowania działalności gospodarczej
  • należy do kredytów krótkoterminowych
  • nie wymaga szczególnej formy prawnej, co oznacza, że udzielenie takiego kredytu może być potwierdzone umową zawartą między stronami lub może wynikać jedynie z terminu płatności za towar określonego na fakturze.