Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

  • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu
  • w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu

Ponadto kredyt obrotowy może mieć charakter:

  • kredytu odnawialnego – może być wielokrotnie wykorzystywany, a jego spłata w całości lub w części powoduje, że odnawia się on w granicach określonych w umowie kredytu
  • kredytu nieodnawialnego – może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, ale jego spłata w całości lub w części nie powoduje jego odnowienia