Kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa

Kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa

Kredyt w rachunku bieżącym  to inaczej limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć. Wysokość limitu ustalana jest w umowie limitu debetowego dla danego rachunku.
Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb.  Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym a wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt. W przypadku przekroczeniu czasu zadłużenia naliczane są odsetki karne.

Warunki i zalety kredytu  w rachunku bieżącym:

  • stała dostępność środków  finansowych na koncie,
  • terminowe regulowanie zobowiązań,
  • utrzymanie płynności finansowej,
  • kredyt ma charakter odnawialny,
  • wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie w oparciu o obroty na rachunku bieżącym,
  • okres kredytowania do 12 miesięcy,  z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, bez konieczności spłaty salda kredytowego