Kredyt w rachunku kredytowym

kredyty hipoteczne

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym będą dokonywane dyspozycje i przeksięgowania. Taki działanie pozwala na przejrzyste monitorowanie wykorzystania kredytu i jego spłaty.

Kredyty udzielane w ramach rachunku kredytowego należą najczęściej do krótko- i średnioterminowych i mogą zostać udzielone jako:

  • kredyt docelowy – przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji;
  • kredyt na wymagane zobowiązania – przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności finansowych;
  • kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie;
  • kredyt sezonowy – przeznaczony na finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych sezonowością produkcji lub świadczonych usług;
  • linia kredytowa – w ramach przyznanego limitu można finansować wiele transakcji na różne kwoty i terminy.