Kredyt budowlano-hipoteczny – kredyty hipoteczne Lublin

Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny   należy do rodziny kredytów hipotecznych. Jest  przyznawany na budowę domu lub mieszkania i może być przyznany osobie fizycznej,  spółdzielni lub deweloperowi. Wypłacany jest w ratach, nazywanych transzami lub  w całości.  Do wniosku o taki kredyt należy załączyć kosztorys, ponieważ rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur.

Warunkiem docelowym tego kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty w postaci hipoteki, a do czasu założenia księgi wieczystej i ustanowienia hipoteki kredyt budowlano-hipoteczny jest zabezpieczany poprzez: ubezpieczenie spłaty kredytu, weksel lub poręczenie.

Kredyt budowlano-hipoteczny – etapy

Pierwsza etap dotyczy budowy i może trwać do 3 lat. Długość tego etapu zależy od tego jakie prace budowlane należy przeprowadzić. W tej fazie obowiązuje tzw. karencja w spłacie kredytu, a kredytobiorca spłaca jedynie raty odsetkowe.

Następny etap to faza hipoteczna, która rozpoczyna się po zawiadomieniu banku o ukończeniu budowy. W tej fazie kredytobiorca rozpoczyna  spłaty rat kapitałowych. Etap hipoteczny może trwać  nawet do 25-40 lat.

Co to są transze?

Transze są to raty, w których wypłacany jest kredyt. Raty wypłacane są po zakończeniu kolejnych etapów budowy a  odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanej, a nie od całości przyznanej sumy. Ilość transz ustalana jest indywidualnie i zależy od przedstawionego harmonogramu prac.  Warunkiem uruchomienie każdej następnej transzy  jest rozliczenie się  z już otrzymanych pieniędzy. Jak rozliczyć się z już wydanych pieniędzy? Rozliczenie zależy od banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Najczęściej są to faktury za kupione materiały oraz wykonane roboty budowlane. Inną metodą jest  ocena prowadzonej inwestycji przez pracownika banku w czasie wizyty na placu budowy  lub rzeczoznawcy majątkowego, który wyceniał nieruchomość.