KREDYTY BANKOWE – kredyty hipoteczne

Kredyty bankowe

Kredyt bankowy to pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Kredyt bankowy przyznawany jest na podstawie umowy kredytowej, której warunki reguluje prawo bankowe.

Bank na podstawie zawartej umowy kredytowej zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną kwotę,  która przyznawana jest na konkretny cel i określony czas.

Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem, czyli odsetkami.  Kredyty bankowe udzielane są przedsiębiorstwom i osobom fizyczny, a bogata oferta kredytowa banków daje możliwości wybrania najodpowiedniejszej dla nas formy.  Kredyty bankowe mogą mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny.

Jak jest różnica pomiędzy kredytem odnawialnym a nieodnawialnym?

Kredyt odnawialny charakteryzuje się tym,   że kolejne spłaty kredytu zwiększają kwotę kredytu dostępną do wypłaty. Kwota ta jest ograniczona przyznanym przez kredytodawcę limitem.

Kredyty nieodnawialne to takie, które można wykorzystać tylko raz, a spłaty rat tych kredytów nie zwiększają kwoty kredytu dostępnej do wypłaty.

KREDYTY BANKOWE – PODZIAŁ:

 kredyty  gospodarcze

  • kredyt obrotowy
   • kredyt w rachunku bieżącym
   • kredyt rewolwingowy
   • kredyt w rachunku kredytowym
    • kredyt docelowy przeznaczony na określoną w umowie operację
    • kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
    • linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna
    • kredyt sezonowy udzielany jest firmom związanym z sezonowością
    • kredyt wekslowy dyskontowy i akceptacyjny
  • kredyt inwestycyjny udzielony na sfinansowanie inwestycji – długoterminowy
 • kredyty dla osób fizycznych
  • kredyt mieszkaniowy
  • kredyt samochodowy
  • kredyt konsumpcyjny