Słownik

kredyty

Kredyty – słownik pojęć

PARABANK  – instytucja finansowa prowadząca działalność zbliżoną do działalności banków, ale ich działanie nie podlega przepisom określanym przez prawo bankowe. Pojęcie parabanku jest określeniem potocznym, bowiem nie występuje ono w polskim prawie.

RATA KREDYTU –  jest to comiesięczny koszt kredytu na który składają się rata kapitałowa i  rata odsetkowa.  Rata kapitałowa – jest to cześć pożyczonej kwoty, którą spłacamy co miesiąc, natomiast rata odsetkowa – jest to kwota dodana do raty kapitałowej i jej wielkość zależy od oprocentowania kredytu.

Raty kredytowe dzielimy na:

  • Rata stała (annuitet) – pożyczona kwota jest podzielona na równe cześć, spłacane co miesiąc. Jednak raty składowe są zmienne – zmienia się stosunek raty kapitałowej do odsetkowej (wraz ze spłatą kredytu wzrasta stosunek raty kapitałowej do odsetkowej ).
  • Rata malejąca – wysokość rat maleje wraz z czasem spłacania kredytu.

OPROCENTOWANIE KREDYTU – jest to podstawowy parametr, który wyznacza koszty kredytu. Na oprocentowanie składają się stopa referencyjna oraz marża banku. Stopa referencyjna jest to stawka procentowa dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym i kształtuje  się inaczej dla różnych walut.   Marża banku jest ustalana indywidualnie przez każdy bank i jest niejako wyznacznikiem konkurencyjności banku.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu  udzielonego w Polsce dla waluty krajowej:

WIBOR (1M, 3M lub 6M) + marża banku

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu  udzielonego w Polsce dla waluty obcej:

LIBOR/EURIBOR danej waluty (1M, 3M lub 6M) + marża banku

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki:

  • Bankers Trust,
  • Bank of Tokyo,
  • Barclays
  • National Westminster.

LIBOR jest podstawą obliczania oprocentowania dla kredytów w walucie obcej i określany jest w odniesieniu do następujących okresów 1 tygodnia (1SW), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M), 6 miesięcy (6M), 1 roku (1Y)

EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) – stopa procentowa kredytów na rynku europejskim. Jest ona ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli jako średnia z ofert 60 banków.