Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

  • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu
  • w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu

[czytaj dalej ... ]