Kredyty dewizowe

Kredyt dewizowy  (kredyt walutowy)

Kredyty dewizowe należą do kredytów udzielanych w walucie zagranicznej, która z kolei jest przeliczana i wypłacana w walucie  danego Państwa – w Polsce są to złotówki.

Kredyty dewizowe są zazwyczaj niżej oprocentowane niż kredyty w złotówkach,  ale są też obarczone ryzykiem kursowym, o którym trzeba pamiętać przy ubieganiu się o tego typu kredyt.  Jeżeli bierzemy pod uwagę ten rodzaj kredytu musimy wziąć pod uwagę nasze przyszłe zarobki i nieprzewidziane zmiany kursowe.

Na kredyt dewizowy decydują się głównie importerzy, sprowadzający towary i surowce z zagranicy.

Kredyty dewizowe mogą być udzielone w rachunku kredytowym lub bieżącym firmy i mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne.

Obecnie kredyt dewizowy pobierany jest najczęściej w dolarach, euro, funtach brytyjskich, frankach francuskich, frankach szwajcarskich a spłacany w złotówkach, które bank z kolei przelicza na obcą walutę.

Kto udziela kredytu dewizowego?

  • polskie banki, które mają zezwolenia dewizowe
  • banki zagraniczne
  • zagraniczne instytucje finansowe

Zalety kredytu dewizowego:

  • niższe oprocentowanie s
  • spłata kredytu i odsetek następuje w złotych lub dewizach, według kursu obowiązującego w dniu spłaty rat i odsetek

Ryzyko z jakim trzeba się liczyć przy kredycie dewizowym:

  • ryzyko różnic kursowych

Kredyt indeksowany w walucie obcej

Kredyt indeksowany w walucie obcej to rodzaj kredytu walutowego, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków .

Kredyt denominowany w walucie obcej

Kredyt denominowany w walucie obcej jest kredytem walutowym, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty w dniu podpisywania umowy kredytowej.

W obu wymienionych rodzajach kredytu istnieje ryzyko, że wypłacona przez bank kwota kredytu w złotówkach nie wystarczy na kupno kredytowanej nieruchomości, gdy od dnia podpisania umowy kredytowej do wypłaty środków spadnie kurs waluty obcej.